Privacy

Privacy

Рейтинг
Privacy

Privacy
Wij bewaren dit cookie U kunt via deze website solliciteren op vacatures van de Rabobank Groep Privacy, privésfeer, persoonlijke levenssfeer of eigenruimte is een afweerrecht dat de persoonlijke levenssfeer beschermt. De Van Dale omschrijft privacy als de .Persoonsgegevens die u opgeeft, gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Lees het op Rijksoverheid.nl
privacy Als u van Menzis een e-mail krijgt nadat u daarvoor toestemming heeft gegeven zal de mogelijkheid van verzet altijd worden genoemd Transparency and choice. People have different privacy concerns. Our goal is to be clear about what information we collect, so that you can make meaningful .Duidelijkheid en keuzemogelijkheden. Mensen maken zich op verschillende manieren zorgen over hun privacy. Het is ons doel duidelijk te zijn over de gegevens die we ., organisatorisch zijn verbonden Checkout securely online by creating unique credit card numbers for every purchase. Avoid data breaches, unwanted charges, and stolen credit card numbers.Bij de Rabobank staat u als klant voorop. Dat betekent dat wij uw privacy en persoonlijke gegevens veilig, zorgvuldig en vertrouwelijk behandelen. Het GBA zal uw adres dan als geheim registreren Privacy definition, the state of being apart from other people or concealed from their view; solitude; seclusion: Please leave the room and give me some privacy. See .18 september 2012. Menzis maakt onderdeel uit van de Menzis Groep. Onder Menzis Groep wordt verstaan: de economische eenheid waarin alle rechtspersonen en . Burgers moeten zich vrij kunnen bewegen en in vrijheid hun gedachten en meningen kunnen uiten aan wie zij daar zelf voor kiezen, zonder dat dit tegen ze kan worden gebruikt Your data privacy matters. Learn how Google keeps your personal information private and safe – and puts you in control.
privacyThe Electronic Privacy Information Center (EPIC) focuses public attention on emerging civil liberties, privacy, First Amendment issues and works to promote the Public . De verleiding om deze gegevens te gebruiken voor andere doelen dan waarvoor ze bedoeld zijn, is groot Privacy Policy. Last Updated on June 10, 2015. This Privacy Policy discloses the privacy practices for The New York Times newspaper and NYTimes.com . Bijvoorbeeld als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten KPMG Nederland maakt deel uit van het internationale KPMG-netwerk, wereldwijd toonaangevend in audit, tax en advisory.Caret is een van de eerste Nederlandse ontwikkelplatformen waarbij content centraal staat. We hebben jarenlange ervaring op het gebied van content management met een .[14] Men slaagt erin om zo een profiel te maken van de persoon en diens levensstijl om dat zo te gebruiken voor gepersonaliseerd adverteren How to Contact Us. Email: privacy@cisco.com. Mail: Cisco Systems, Inc. Legal Department 170 West Tasman Dr. San Jose, CA 95134 USAThe community is at the heart of everything SWITCH does. Find out more about how it works.
privacy Als het om gezondheidsgegevens gaat gelden er extra strenge regels Official website of the Smithsonian, the world's largest museum and research complex, with 19 museums, 9 research centers, and affiliates around the world.View the Marriott privacy policy for internet information at our official site. Marriott is committed to respecting customer's concerns regarding privacy. Menzis zal u dit overzicht binnen vier weken sturen How Google uses data when you use our partners' sites or apps. Many websites use Google technologies to improve their content and keep it free. When you visit a .Apple Customer Privacy Policy . Please review the Apple Customer Privacy Policy for the country of your residence by clicking on the link below. Als u dit niet wilt kunt u Menzis dat laten weten door een brief te sturen naar het adres genoemd onder nummer 3 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. CODICE INMATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Pubblicato sulla GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinarion.123) Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens, wordt sinds 1 september 2001 nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
privacyNewsletter del 14.07.16 - Internet banking: analisi comportamentale contro le frodi, ma rispettare privacy De organisatie die zich met de privacy van de Nederlandse burger bezighoudt, is de Autoriteit Persoonsgegevens (APg) ABC Radio is devastated at the passing of former 720 ABC Perth Radio broadcaster Eoin Cameron overnight. The veteran presenter spent the last 14 years as the top .Platform for Privacy Preferences Project, P3P is a protocol for privacy protection on the Web. The W3C is the governing body issuing the standard. Wij kunnen alleen derden inschakelen als dit past bij het doel waarvoor wij uw persoonsgegevens hebben verwerkt U.S. Department of State portal about the people, places, values and ideas that define the character of the United States. [Arabic, Chinese, English, Farsi, Russian .Wolters Kluwer is de grootste online uitgeverij & informatiedienstverlener in Nederland. Wij leveren vakgerichte informatie aan kritische professionals. Dat wil zeggen dat zij alleen nog maar bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt DOCUMENTI CITATI Internet: Garante privacy, no ai cookie per profilazione senza consenso; Consultazione pubblica volta ad individuare modalità semplificate per l .
privacyIndustry news, commentary & analysis for financial information & technology professionals & market data & reference data managers in banks, brokerages, investment.Ja, u kunt een overzicht opvragen van de persoonsgegevens die over u zijn verwerkt bij het onderdeel van de Rabobank waar u zaken mee doet Cedars-Sinai is a non-profit hospital and research institution delivering world-class care to patients from around the world.Shop online for vitamins, skin care, makeup, supplements, beauty, hair care, health products and much more! Save up to 60% at drugstore.comAls u een klacht heeft over hoe Menzis met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u een brief schrijven aan de afdeling Klachtenmanagement van Menzis De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder op de Wet bescherming persoonsgegevens
privacy Bijvoorbeeld als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet En heeft u een hypotheek bij ons en speelt er iets dat hiermee verband houdt? Dan zullen we u daar dankzij de cookies op attenderen
privacy Bijvoorbeeld als die gegevens worden gebruikt voor het beoordelen van uw recht op vergoeding Een sneaker is een computerkraker nl Als u wilt dat uw adres geheim blijft kunt u de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) hierover een brief sturen
privacyDe toenemende hoeveelheid wetten en regels als gevolg van (onder meer) terrorismebestrijding leidt tot een toenemend aantal maatregelen die strijdig lijken met het privacybeginsel Ook kan Menzis u informatie van de andere rechtspersonen en vennootschappen van de Menzis Groep aanbieden Bijvoorbeeld om te bepalen of u recht heeft op een vergoeding
privacy Soms bestaat er een wettelijke plicht waardoor wij uw gegevens moeten verstrekken aan derden Ook moeten wij op basis van de WWFT vaststellen wie de uiteindelijke eigenaar (UBO) van een bedrijf is waar wij een relatie mee hebben Om u goed van dienst te blijven zijn, werken wij voortdurend aan de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten
privacy Wanneer u bijvoorbeeld een hypotheek bij ons afsluit, kan dit worden doorgeven aan de verzekeringsafdeling om te kijken of dit gevolgen heeft voor uw verzekeringsportefeuille Ook mogen wij bij het aangaan van een relatie een kopie van uw identiteitsbewijs maken Menzis moet op grond van artikel 27 van de Wet bescherming persoonsgegevens het verzamelen en gebruik van persoonsgegevens melden
privacy Gezondheidsgegevens over andere personen die op uw polis staan, worden niet verstrekt behalve als het gaat om uw kind dat jonger is dan 16 jaar De Rabobank Groep bestaat uit de Rabobank, lokale Rabobanken en verschillende dochterondernemingen Bijvoorbeeld bij uw eigen Rabobank
privacy Ook als wij u bellen wordt u op de mogelijkheid van verzet gewezen Als u ervoor kiest deze cookies niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van deze website Bijvoorbeeld met een verzekeraar waarbij u via ons een verzekering heeft afgesloten
privacy Daar staat tegenover dat voor Nederland het EVRM belangrijk is in die zin dat formele wetten (wetten afkomstig van regering en Staten-Generaal gezamenlijk) wel aan het verdrag getoetst kunnen worden, terwijl formele wetten niet aan de Grondwet getoetst kunnen worden [bron?]Sneakers is een film van Phil Alden Robinson uit 1992 met Ben Kingsley en Sidney Poitier die als een groep meesterkrakers de grenzen opzoeken van de beveiliging van computergegevens Als u klant bij ons wilt worden of wanneer u een nieuw product of een nieuwe dienst wilt afnemen, hebben wij persoonsgegevens nodig
privacyAls u geen klant bij Menzis bent mogen wij u bellen, behalve als u bent opgenomen in het Bel Me Niet register of als u op andere wijze aan Menzis heeft laten weten niet gebeld te willen worden Ook de grote toename van de hoeveelheid persoonsgegevens die op het internet beschikbaar is, zet de privacy onder druk
privacyAlle onderdelen van de Rabobank Groep verwerken persoonsgegevens  De gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing Het steeds verder verzamelen van gegevens leidt tot een profiel voor elke burger De Rijksoverheid gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten
privacy U kunt dit privacy statement aan hen geven Voor het gebruik van cookies voor meer gebruiksgemak vragen wij uw toestemming Menzis verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, behalve als dit op grond van de wet verplicht of toegestaan is of in geval van fraude
privacy In dit privacy statement geven wij u antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door de Rabobank en onze groepsonderdelen in Nederland Rechtsnormen zijn echter mede gebaseerd op ethische overwegingen Privacy betekent dat iemand dingen kan doen zonder dat de buitenwereld daar inbreuk op maakt of weet van heeft Wij vragen ook uw toestemming als wij analyses laten uitvoeren waarbij een derde partij (zoals Google) is betrokken Bijvoorbeeld voor promotie- en marketingdoeleinden Uw webbrowser ondersteunt deze standaarden niet Wij bewaren dit cookie zes maanden Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van de Rabobank gebruik van cookies Bij het formulier staat aangegeven welke gegevens de Rijksoverheid gebruikt en met welk doel Wij plaatsen en lezen cookies die noodzakelijk zijn Een andere kwestie betreft personalisatie van computers Als u van Menzis een e-mail of brief krijgt waarin Menzis u informeert over andere producten en diensten zal de mogelijkheid van verzet altijd worden genoemd Tussen de afname van dit nieuwe product en het onderhoud van de verzekeringsportefeuille bestaat namelijk een nauwe samenhang Bent u geen klant bij Menzis maar heeft u wel persoonsgegevens aan Menzis verstrekt dan mag Menzis die gegevens gebruiken om u brieven te sturen over haar producten en diensten Omdat u bij Menzis een ziektekostenverzekering heeft afgesloten, heeft Menzis in veel gevallen gegevens nodig over uw gezondheid Bijvoorbeeld om vast te kunnen stellen of u uw bedrijf mag vertegenwoordigen De Rijksoverheid bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten Als u klant bent bij Menzis dan mag Menzis uw persoonsgegevens gebruiken om u te informeren over haar andere producten en diensten of vergelijkbare producten en diensten van andere rechtspersonen en vennootschappen van de Menzis Groep Op basis van dit profiel worden beslissingen genomen over die burger, ook zonder dat hij of zij dat weet